UE

Nerli Gruppen Poland Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie NERLI GRUPPEN

Dofinansowanie projektu z UE: 283 994,64 PLN

 KRÓTKI OPIS PROJEKTU
W ramach projektu Wnioskodawca wdroży system B2B wraz z konfiguratorem. Wdrożenie systemu B2B wpłynie bezpośrednio na modernizację procesów biznesowych i jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych, którzy oczekują automatyzacji procesów biznesowych. Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm będzie polegało na wdrożeniu przez Wnioskodawcę następujących rozwiązań teleinformatycznych typu B2E w następującym zakresie: System klasy ERP – Platforma ERP, System Produkcyjny – nowy system produkcyjny będzie przygotowany do obecnie stosowanego „know how” przedsiębiorstwa spełniającego ogół zadań związanych z planowaniem produkcji, przetwarzaniem zleceń, zarządzaniem przepływem pracy oraz Aplikacja mobilna (iOS i Android) zawierające odseparowane widoki dla poszczególnych zadań per stanowisko pracy, wraz z możliwością skanowania etykiet i aktualizacji statusu wykonania zadań, wliczając w to również stanowiska, ciecia surowców, przygotowania tkanin, montażu, magazynu, sprzedaży, zarządzania produkcją oraz pakowania Bezpośrednimi produktami realizowanego projektu będą: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 szt. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 362 882,04 PLN; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy -1 przedsiębiorstwa Pozostałe niewykazane wskaźniki przyjmują wartość równą zero.

CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020
Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcji oraz gospodarki materiałowej, prawie, księgowości i finansach oraz zasobach ludzkich. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w
powyższych czterech obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowanymi potrzebami Wnioskodawcy w zakresie planowanych do wdrożenia rozwiązań IT są przede wszystkim potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, zautomatyzowaniem czynności powtarzalnych, zajmujących sporą część czasu zatrudnionego personelu, które powodują obecnie wystąpienie ryzyka błędów wynikających na przykład z rozkojarzenia lub zmęczenia pracownika. Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych czterech obszarach funkcjonalnych w tym poprawienie kontroli i łatwiejszego dostępu do informacji w przedsiębiorstwie, przełoży się na lepsze zarządzenia zasobami przedsiębiorstwa w tym również czasem
pracowników, co przełoży się na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz wzrost przychodów z działalności w wyniku poświecenia zaoszczędzonego czasu pracowników na budowanie lepszych relacji biznesowych z obecnymi jak i potencjalnymi kontrahentami.

polski